Obiteljski centar Varaždinske biskupije

Trg bana Jelačića 8
42000 Varaždin
Tel: 042/201 116
Fax: 042/201 117
E-mail: obitelj@biskupija-varazdinska.hr
E-mail: obiteljski.centar@vz.t-com.hr
Bračno savjetovalište Varaždinske biskupije

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 165
E-mail: bracno-savjetovaliste@biskupija-varazdinska.hr

Smiju li se vjenčati potomci pradjedova

Zaljubio sam se u jednu djevojku i ona u mene. Sretni, započeli smo vezu. Sve je bilo bajno do dana kad sam saznao da mi je djevojka rodbina. Znam da Crkva ne dopušta da se rodbina vjenča sve do četvrtoga koljena. Stoga vas molim da mi odgovorite koje smo ja i moja djevojka koljeno ako su naši pradjedovi bili braća?

Čitatelj

Zakonik kanonskoga prava navodi da su rodbinska veza i krvno srodstvo, u određenim granicama, »ženidbena zapreka«. Pod krvnim se srodstvom podrazumijeva veza među osobama, a koja proizlazi naravnim rađanjem jednih od drugih, ili rađanjem obiju iz nekoga zajedničkog korijena. Zavisno od toga rađaju li se osobe jedna od druge, ili imaju samo neki zajednički korijen, ističu crkveni pravnici, razlikuje se srodstvo »u ravnoj liniji« i srodstvo »u pobočnoj liniji«. One osobe koje potječu jedna od druge bilo neposredno (znači: otac/majka-sin/kći) ili posredno (znači: djed/baka-unuk/unuka), srodnici su u ravnoj liniji, a ako ne potječe jedna od druge, ali imaju zajedničke roditelje (brat i sestre) ili nekoga zajedničkog pretka, zajednički korijen, one su srodne u pobočnoj liniji. Nikada nije moguće sklapanje braka između oca i kćeri, primjerice, ili između bake i unuka. Valja znati da krvno srodstvo nastaje bez obzira na to je li neka osoba rođena iz valjane ženidbe ili iz izvanbračnih spolnih odnosa.

U pobočnoj je liniji srodstvo potpuno ili dvostrano (ako su osobama zajednički i otac i majka) ili jednostrano (ako im je zajednički samo otac, a različite majke; ili im je zajednička samo majka, a očevi različiti). Osobe koje imaju zajedničkoga oca i majku zovu se »pravi, potpuni rođaci« i oni su »rođena braća, rođene sestre«. Oni koji imaju zajedničkoga samo oca ili pak majku nazivaju se »polurođacima«, pa otuda onda i naziv »polubraća« ili »polusestre«. Ni oni ne mogu međusobno sklapati brak.

Kako bi se izračunalo krvno srodstvo između Vas i Vaše djevojke, potrebno je znati da se ono računa po linijama (ili lozama) i po stupnjevima (ili koljenima). Linija, rečeno je, može biti ravna ili pobočna. Ravna je ona gdje postoji neprekinuti niz osoba koje se rađaju jedna iz druge i ona je silazna, ukoliko se ide od predaka prema potomcima: pradjed/prabaka-djed/baka-otac/majka-sin/kći, ili pak uzlazna, ako se ide od potomaka prema precima: sin/kći-otac/majka-djed/baka-pradjed/prabaka. Pobočnu liniju - u tu bi spadalo računanje kod Vašega pitanja - tvore nizovi osoba preko kojih se uzlazno dolazi do nekoga zajedničkog korijena za određene osobe iz tih nizova, ili silazno od zajedničkoga korijena do određenih osoba u tim nizovima. U pobočnoj liniji krvno srodstvo se računa na dva načina: »rimskim« ili »germanskim« načinom. Katolička Crkva novim Zakonikom kanonskoga prava (iz 1983) određuje računanje rimskim načinom. A takvo računanje u obzir uzima obje pobočne linije i sva rađanja u njima, odbivši zajednički korijen za osobe čije se krvno srodstvo određuje. Kanon 108 § 3 određuje: »U pobočnoj lozi toliko je stupnjeva koliko je osoba u obje loze skupa, pošto se oduzme korijen.« Vama i Vašoj djevojci zajednički je korijen prapradjed. Odbijemo li taj korijen, u obje linije ostaje 8 rađanja, ili osoba, pa ste Vi srodni u 8. stupnju. Zakonik kanonskoga prava (kan. 1091 § 2) određuje: »U pobočnoj lozi nevaljana je sve do četvrtoga stupnja uključivo«, što znači da se na Vas ta zapreka ne odnosi. Kada crkveni zakon određuje da je u pobočnoj liniji nevaljana ženidba sve do četvrtog stupnja uključivo, onda to znači da je nevaljana ženidba između brata i sestre, polubrata i polusestre (drugi stupanj krvnog srodstva), strica i nećakinje (treći stupanj), strica i nećakinjine kćeri (četvrti stupanj), između bratića i sestričine (četvrti stupanj).

No, župnik - odnosno posvećeni službenik koji će prisustvovati sklapanju ženidbe - mora biti siguran da među određenim osobama (u ovome slučaju Vama i Vašom djevojkom) koje namjeravaju sklopiti ženidbu ne postoji zapreka krvnoga srodstva. Kako bi sa sigurnošću utvrdio jeste li osobno krvno srodni, te u kojemu stupnju ili koljenu, dobro je da za oboje od Vas on sam napravi Vaše rodoslovno stablo do granice do koje seže ženidbena zapreka, tj. do 4. koljena pobočne linije. Zato Vas potičemo da se obratite svome župniku koji će Vam moći sasvim konkretno pomoći.

Nikada se ne daje oprost od zapreke krvnoga srodstva u pravoj liniji bez obzira na stupanj, ili u drugom stupnju pobočne linije, tj. između brata i sestre (kan. 1078 § 3) jer se radi o ženidbenoj zapreci naravnoga prava. Da bi zapreka u ostalim stupnjevima pobočne loze prestala (treći i četvrti stupanj krvnog srodstva čine crkvenu ženidbenu zapreku a ne naravnu), potreban je zakoniti oprost od strane mjerodavne crkvene vlasti.

Ipak valja znati da je opseg crkvene zapreke što se tiče koljena u pobočnoj lozi vrlo ograničen, pa bi se moglo čak i reći da je minimalistički. Zato ne treba čuditi nikoga što su ljudi sami od sebe na tom području još osjetljiviji te zbog moralnih, društvenih i genetskih razloga i ne pomišljaju na sklapanje ženidbe s krvnim rođacima na još višem stupnju.

Glas Koncila, broj 30 (1779), 27.7.2008.