Obiteljski centar Varaždinske biskupije

Trg bana Jelačića 8
42000 Varaždin
Tel: 042/201 116
Fax: 042/201 117
E-mail: obitelj@biskupija-varazdinska.hr
E-mail: obiteljski.centar@vz.t-com.hr
Bračno savjetovalište Varaždinske biskupije

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 165
E-mail: bracno-savjetovaliste@biskupija-varazdinska.hr

Zapreke za valjano sklapanje ženidbe


U važećem crkvenom zakonodavstvu postoji 12 kanonskih zapreka božanskog ili crkvenog prava koje čine osobu nesposobnom za valjano sklapanje ženidbe. Zapreka je takva vrsta ženidbenih smetnja koja izvjesnim osobama, zbog neke njihove osobne vlastitosti ili svojstva ili manjka, ne dopušta sklapanje valjane ženidbe.

S obzirom na razlog, osobne zapreke se mogu podijeliti u 4 skupine:

1. zapreke koje se odnose na fizičku nesposobnost:

- pomanjkanje životne dobi (kan. 1083)
- prethodna (prije privole) i trajna spolna nemoć (kan. 1084);

2. zapreke koje se odnose na pravnu nesposobnost:

- prijašnja ženidbena veza (kan. 1085)
- različitost vjere (kan. 1086)
- sveti red (kan. 1087)
- javni doživotni zavjet čistoće u redovničkoj ustanovi (kan. 1088);

3. zapreke koje se odnose na neko kažnjivo djelo:

- otmica ili zadržavanje ženske osobe radi sklapanja ženidbe (kan.1089)
- zločin brakoubojstva (kan. 1090);

4. zapreke koje se odnose na neki rodbinski odnos:

- krvno srodstvo (kan. 1091)
- tazbina (kan. 1092)
- javna ćudorednost (kan. 1093)
- zakonsko srodstvo (kan. 1094).

Od zapreka crkvenoga prava može se dobiti oprost od mjerodavne crkvene vlasti jer je te zapreke ustanovila Crkva i one ostaju pod njezinom vlašću.

Od zapreka božanskoga prava ne može se dati oprost jer Crkva nad njima nema nikakve vlasti.

Općenito je mišljenje da su zapreke božanskoga prava, naravnoga ili pozitivnoga, sljedeće:

- potpuna spolna nemoć,
- prijašnji ženidbeni vez
- krvno srodstvo u pravoj liniji.

(O pojedinim zaprekama vidi više: Škalabrin, Nikola: Ženidba. Pravno-pastoralni priručnik, Аakovo, 1995. ili na web stranici Međubiskupijskih sudova u Zagrebu.)