Obiteljski centar Varaždinske biskupije

Trg bana Jelačića 8
42000 Varaždin
Tel: 042/201 116
Fax: 042/201 117
E-mail: obitelj@biskupija-varazdinska.hr
E-mail: obiteljski.centar@vz.t-com.hr
Bračno savjetovalište Varaždinske biskupije

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 165
E-mail: bracno-savjetovaliste@biskupija-varazdinska.hr

Priprava za crkveno vjenčanje

                                          
Da bi vaše vjenčanje bilo jedan lijepi i nezaboravni događaj, primjereno je i preporučljivo da se s pripremama započne pravovremeno. Ako se želite crkveno vjenčati tada morate računati na mnoštvo različitih priprema: rezervirati restoran ili dvoranu za svadbenu večeru, pobrinuti se za jelo i piće, svečanu odjeću, fotografa i snimatelja, dogovoriti se sa župnikom, javiti se kod matičara itd. itd.
U tu pripremu spada svakako i sudjelovanje na zaručničkom tečaju kao bližoj pripravi za sklapanje sakramentalnog braka.
                  
Nakon zaručničkog tečaja ponovno se javite župniku zbog dogovora oko samog vjenčanja (neposredna priprava). S njime ćete se dogovoriti kako će izgledati vaše vjenčanje:

• vjenčanje s misom ili bez mise
• izbor biblijskih tekstova
• obrazac vjenčanja
• glazbeno oblikovanje vjenčanja
• ukrašavanje crkve cvijećem, fotografiranje i/ili snimanje u crkvi itd.
• pristupanje ispovijedi kako bi sakramenat ženidbe primili dostojno, valjano i plodonosno (te se mogli i pričestiti)

Izaberite npr. geslo ili misao vodilju za vjenčanje i za vaš bračni život " možete je istaknuti na pozivnicama, ona može biti tema svećenikovog nagovora na vjenčanju, natpis u svadbenoj dvorani i sl.

Preporuka: prije samog vjenčanja priuštite si dan-dva mira i tišine.