Obiteljski centar Varaždinske biskupije

Trg bana Jelačića 8
42000 Varaždin
Tel: 042/201 116
Fax: 042/201 117
E-mail: obitelj@biskupija-varazdinska.hr
E-mail: obiteljski.centar@vz.t-com.hr
Bračno savjetovalište Varaždinske biskupije

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 165
E-mail: bracno-savjetovaliste@biskupija-varazdinska.hr

Obred vjenčanja - Red slavljenja ženidbe bez mise

                
                   
RED SLAVLJENJA ŽENIDBE BEZ MISE

Kada se zbog nemogućnosti ili zbog opravdanih razloga ne slavi misa, uzima se ovdje opisani red, i kad obred vodi đakon.

Uvodni obredi

Prvi način

U određeno vrijeme svećenik, s albom, ili roketom, i bijelom ili blagdanskom štolom ili i plaštem (ili dalmatikom za đakona) iste boje, praćen poslužnicima dođe na vrata crkve, prima mladence i ljubazno ih pozdravlja, ističući da se Crkva s njima raduje.
Zatim se u ophodu ide k oltaru: sprijeda idu poslužnici, slijedi svećenik (ili đakon), zatim mladenci; njih mogu, već prema mjesnim običajima, počasno pratiti barem roditelji i dva svjedoka na mjesto pripravljeno za njih. Za to vrijeme izvodi se ulazna pjesma.
Svećenik (ili đakon) pristupa k oltaru, pozdravlja ga dubokim naklonom i iskazuje mu počast poljupcem. Zatim ide na sjedalo.

Drugi način

U određeno vrijeme svećenik, s albom ili roketom, s bijelom ili blagdanskom štolom ili i s plaštem (ili dalmatikom za đakona) iste boje, praćen poslužnicima dođe na mjesto pripravljeno za mladence.
Kada mladenci stignu na svoje mjesto, svećenik (ili đakon) ih prima i ljubazno pozdravlja, ističući da se Crkva s njima raduje.
Potom, dok se izvodi ulazna pjesma, svećenik (ili đakon) pozdravlja oltar dubokim naklonom i ide na sjedalo.

---------------------

Tada učini znak križa i pozdravi nazočne govoreći:

Milost vam i mir od Boga Oca i od Gospodina našega Isusa Krista.

Ili druge prikladne riječi, u prvom redu iz Svetog pisma.
Svi odgovore:

I s duhom tvojim.

Zatim se obraća mladencima i nazočnima da im duh raspoloži za slavljenje ženidbe, ovim ili sličnim riječima:

Predraga braćo i sestre, radosno smo došli u Gospodnji dom
na ovo slavlje, okupljeni oko I. i I. na dan kada oni zasnivaju
svoju obitelj.
Za njih je ovo osobito važan trenutak. Zbog toga ih pratimo
duševnim osjećajem, našim prijateljstvom i bratskom molitvom.

Pažljivo poslušajmo zajedno s njima riječ koju nam Bog danas
govori. Zatim sa svetom Crkvom, po Kristu našemu Gospodinu,
smjerno molimo Boga Oca da ove svoje sluge koji sklapaju ženidbu
blago primi, blagoslovi i uvijek sjedinjuje.

Ili:

I. i I., Crkva se s vama raduje i velikodušno vas prima
zajedno s vašim roditeljima i prijateljima na dan kada pred Bogom,
našim Ocem zasnivate novu zajednicu cijeloga života.
Uslišio vas Gospodin u dan vaše radosti. Poslao vam pomoć s neba
i čuvao vas. Obdario vas prema vašemu srcu i uslišio sve vaše molbe.

Zatim raširenih ruku govori ovu molitvu:

Usliši, Gospodine, naše ponizne molbe i na ove svoje sluge (I. i I.) dobrostivo izlij svoju milost. Jer se pred tvojim oltarom združuju, neka se utvrde u uzajamnoj ljubavi. Po Kristu Gospodinu našemu.
A~. Amen.

Služba riječi

Služba riječi odvija se na uobičajeni način. Uzimaju se tekstovi koji su predloženi. Uvijek neka se izabere barem jedno čitanje koje izričito govori o ženidbi.
Ovdje se predlažu čitanja koja poglavitije izražavaju važnost i dostojanstvo ženidbe u otajstvu spasenja. Ostale tekstove, starozavjetne i novozavjetne, vidi pod (liturgijski tekstovi u obredu vjenčanja).

PRVO ČITANJE


Muško i žensko stvori ih.
Post 1,26-28.31a

Čitanje Knjige postanka

Reče Bog: "Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci - svoj zemlji - i svim gmizavcima što puze po zemlji!"
Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih.
I blagoslovi ih Bog i reče im: "Plodite se, i množite, i napunite zemlju, i sebi je podložite! Vladajte ribama u moru i pticama u zraku i svim živim stvorovima što puze po zemlji!"
I vidje Bog sve što je učinio, i bijaše veoma dobro.

Riječ Gospodnja.

PRIPJEVNI PSALAM

Ps 127(128),1-2. 3. 4-5.
A~. Blago svima koji se boje Gospodina.

Blago svakome koji se Gospodina boji,
koji njegovim hodi stazama!
Plod ruku svojih ti ćeš uživati,
blago tebi, dobro će ti biti.

Žena će ti biti kao plodna loza
u odajama tvoje kuće;
sinovi tvoji ko mladice masline
oko stola tvojega.

Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek
koji se boji Gospodina!
Blagoslovio te Gospodin sa Siona,
uživao sreću Jeruzalema
sve dane života svojega!

DRUGO ČITANJE

Otajstvo je to veliko! Ja smjeram na Krista i na Crkvu.
Ef 5,2a.21-33

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo:
Hodite u ljubavi kao što je i Krist ljubio vas i sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris.
Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju da je posveti, očistivši je kupelji vode uz riječ te sebi predvede Crkvu slavnu, bez ljage i nabora ili čega takva, nego da bude sveta i bez mane.
Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi. Ta nitko nikada ne mrzi svoga tijela, nego ga hrani i njeguje kao i Krist Crkvu. Doista, mi smo udovi njegova Tijela! Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; dvoje njih bit će jedno tijelo.
Otajstvo je to veliko! Ja smjeram na Krista i na Crkvu.

Riječ Gospodnja.

ALELUJA I REDAK PRIJE EVANАELJA
1 Iv 4,8b.11

A~. Aleluja.
Bog je ljubav. Ako je Bog tako ljubio nas,
i mi smo dužni ljubiti jedni druge.
A~. Aleluja.

EVANАELJE

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.
Mt 19,3-6

+ Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme:
Pristupe farizeji k Isusu pa, da ga iskušaju, kažu: "Je li dopušteno otpustiti ženu s kojega god razloga?" On odgovori: "Zar niste čitali: Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih i reče: Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo? Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja."

Riječ Gospodnja.


Zatim svećenik (ili đakon) u homiliji iz svetog teksta izlaže otajstvo kršćanske ženidbe, dostojanstvo bračne ljubavi, milost sakramenta i zadaće supruga, vodeći pak računa o raznim okolnostima vezanim za pojedine osobe.


Slavljenje ženidbe

Ako se dogodi da se istodobno slave dvije ili više ženidbi, neka uvijek i pitanja prije privole i sama privola i prihvaćanje privole budu zasebno za svaku ženidbu; ostalo pak, ne isključujući ni ženidbeni blagoslov, neka se obavi jedanput za sve, u množini.

Svi ustanu, i mladenci, a svjedoci se rasporede s obje strane. Svećenik se obraća mladencima ovim ili sličnim riječima:


Predragi, došli ste u crkveni dom
da pred služiteljem Crkve i pred zajednicom
Gospodin zapečati svetim pečatom
vašu želju da sklopite ženidbu.
Krist obilno blagoslivlje vašu bračnu ljubav.
On vas je već posvetio svetim krstom,
a sada vas obogaćuje i krijepi
osobitim sakramentom
da budete jedno drugomu trajno vjerni
i da prihvatite ostale bračne dužnosti.
Zato vas pred Crkvom pitam o vašoj namisli.

Pitanja prije privole

Tada ih svećenik (ili đakon) pita o slobodi, o vjernosti te o prihvaćanju i odgoju djece, a oni odgovaraju svatko za se.

I. i I., jeste li ovamo došli bez prisile, da slobodno i posve svjesno sklopite ženidbu?

Jeste li spremni u braku za cijeloga svog života jedno drugo ljubiti i poštovati?

Sljedeće pitanje može se izostaviti ako su takve okolnosti, na primjer ako su mladenci već u godinama.

Jeste li spremni s ljubavlju od Boga primiti djecu i odgajati ih po zakonu Krista i njegove Crkve?

Privola

Svećenik (ili đakon) ih pozove da izraze privolu:

Kad ste dakle naumili sklopiti sveti ženidbeni savez, pružite jedno drugomu desnu ruku te pred Bogom i njegovom Crkvom izrazite svoju privolu.

Pruže jedno drugomu desnu ruku.

Mladenac veli:

Ja, I., uzimam tebe, I., za svoju suprugu i obećavam ti vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti i da ću te ljubiti i poštovati u sve dane života svoga.

Mladenka veli:

Ja, I., uzimam tebe, I., za svoga supruga i obećavam ti vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti i da ću te ljubiti i poštovati u sve dane života svoga.


Ipak, ako se iz pastoralnih razloga bude činilo zgodnijim, svećenik (ili đakon) može od mladenaca zatražiti privolu pitanjem.

Svećenik (ili đakon) prvo pita mladenca:
I., uzimaš li I. za svoju suprugu?

Mladenac:
Uzimam.

Svećenik (ili đakon):
Obećavaš li joj vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti?

Mladenac:
Obećavam.

Svećenik (ili đakon):
Hoćeš li je ljubiti i poštovati u sve dane života svoga?

Mladenac:
Hoću.

Zatim svećenik (ili đakon) pita mladenku:
I., uzimaš li I. za svoga supruga?

Mladenka:
Uzimam.

Svećenik (ili đakon):
Obećavaš li mu vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti?

Mladenka:
Obećavam.

Svećenik (ili đakon):
Hoćeš li ga ljubiti i poštovati u sve dane života svoga?

Mladenka:
Hoću.


Prihvaćanje privole

Zatim svećenik (ili đakon) dobivši privolu rekne zaručnicima:

Neka Gospodin dobrostivo potvrdi ovu vašu privolu što je pred Crkvom očitovaste i neka se udostoji ispuniti vas svojim blagoslovom. Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.

Ili:

Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev, Bog koji je u raju združio prvostvorenike neka u Kristu potvrdi i blagoslovi ovu vašu privolu što je pred Crkvom očitovaste. Što on združuje, čovjek neka ne rastavlja.

Svećenik (ili đakon) pozove prisutne na hvalu Boga:
Blagoslivljajmo Gospodina.

Svi odgovore:
Bogu hvala.

Blagoslov i predaja prstenova

Svećenik (ili đakon) veli:
Blagoslovio + Gospodin ove prstene što ćete ih jedno drugomu predati u znak ljubavi i vjernosti.
Amen.

Ako je zgodno, prstene poškropi i preda zaručnicima.
Mladenac prsten namijenjen mladenki stavi mladenki na prstenjak, govoreći ako je zgodno:

I., primi ovaj prsten
u znak moje ljubavi i moje vjernosti.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Isto tako i mladenka prsten namijenjen mladencu stavi mladencu na prstenjak, govoreći ako je zgodno:

I., primi ovaj prsten
u znak moje ljubavi i moje vjernosti.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Tada cijela zajednica može izvesti himan ili hvalospjev.

Sveopća molitva
Zatim slijedi, kao obično, sveopća molitva:

a) najprije svećenik (ili đakon) poziva na molitvu;
b) slijede zazivi sveopće molitve s odgovorom vjernika, ali tako da se pojedini zazivi usklade sa ženidbenim blagoslovom, no da ga ne udvostručuju;
c) ako se ne mora dijeliti sveta pričest, slijedi molitva Gospodnja
d) zatim, pošto se izostavi zaključna molitva, svećenik (ili đakon) zaziva Božji blagoslov nad mladence, što se nikad ne izostavlja


Ženidbeni blagoslov

Mladenci ostanu na svome mjestu i kleknu.
Svećenik (ili đakon) nastavlja sklopljenih ruku:

Sada smjerno zazovimo Božji blagoslov nad ove zaručnike: da ih Bog koji ih je obdario sakramentom ženidbe blagohotno prati svojom pomoću.

Svi kratko mole u šutnji.

Zatim svećenik (ili đakon) stojeći okrenut prema mladencima ispruži ruke nad njih i govori slijedeću molitvu.
U posljednjem stavku molitve riječi u zagradama mogu se izostaviti ako se čini da to okolnosti savjetuju, npr. ako su mladenci već u godinama.

Bože, ti si svojom moćnom snagom sve od ničega stvorio,
ti si svemiru početke rasporedio
i čovjeka si na sliku svoju sazdao:
stvorio si mužu nerazdvojivu pomoć žene,
da više i ne budu dva, nego jedno tijelo;
učiš da nikad nije dopušteno razvrći
ono što se tebi svidjelo kao jedno sazdati.
Bože, ti si tako uzvišenim otajstvom bračnu vezu posvetio,
i u ženidbenom si savezu predoznačio
sakrament Krista i Crkve.
Bože, u tebi se žena s mužem združuje,
a njihova zajednica, u počecima uređena,
obdaruje se onim blagoslovom što ga jedinog
ne izbrisa ni kazna istočnoga grijeha ni kazna potopa.
Pogledaj milostivo na ove svoje sluge koji,
u bračnu zajednicu združeni,
ištu zaštitu tvoga blagoslova:
pošalji nad njih milost Duha Svetoga da,
ljubavlju tvojom razlivenom u njihovim srcima,
ostanu vjerni u bračnom savezu.
Bila u službenici tvojoj I. milost ljubavi i mira
i znala uvijek nasljedovati svete žene
što im Pisma pohvale kazuju.
Neka se srce muža u nju uzdaje,
neka je drži sebi ravnom družicom,
subaštinicom života milosti:
neka joj dužnu čast iskazuje
i uvijek je ljubi onom ljubavlju
kojom je Krist ljubio svoju Crkvu.
A sada te, Gospodine, molimo
da ovi tvoji sluge ostanu postojani
u vjeri i zapovijedima i neka ih,
vezane jednom ljubavlju,
resi neporočan život;
utvrđeni snagom evanđelja,
neka pred svima budu dobri Kristovi svjedoci;
(bili plodni potomstvom, roditelji prokušanih vrlina;
oboje vidjeli sinove sinova svojih) i,
dostigavši najzad željenu starost,
stigli u život blaženih i u nebesko kraljevstvo.
Po Kristu Gospodinu našem.
A~. Amen.


Zatim, ako se ne mora dijeliti sveta pričest, svećenik (ili đakon) odmah blagoslovi narod govoreći:

I sve vas ovdje okupljene
blagoslovio svemogući Bog,
Otac i Sin + i Duh Sveti.
A~. Amen.

Pohvalno je da se slavlje završi prikladnom pjesmom.


Sveta pričest

Ako se mora dijeliti sveta pričest, pošto se završi ženidbeni blagoslov, svećenik (ili đakon) pristupa na mjesto gdje se čuva euharistija, uzima ciborij ili piksidu s Gospodnjim Tijelom, polaže ga na oltar i poklekne.
Zatim Gospodnju molitvu uvodi ovim ili sličnim riječima:

Spasonosnim zapovijedima potaknuti
i božanskim naukom poučeni
usuđujemo se govoriti.

I svi zajedno nastave:

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

Nakon toga svećenik (ili đakon), ako je zgodno, poziva vjernike ovim ili sličnim riječima:

Pružite jedni drugima znak mira.

Tada mladenci i svi drugi jedni drugima zasvjedoče mir i ljubav.

Kada to završi, svećenik (ili đakon) poklekne, uzme hostiju i držeći je malo podignutu nad posudicom, okrenut prema pričesnicima, govori:

Evo Jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta.
Blago onima koji su pozvani na gozbu Jaganjčevu.

A pričesnici dodaju:

Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.

Zatim pristupa k pričesnicima i svakomu od njih pokazujući hostiju malo podignutu kaže:

Tijelo Kristovo.

Pričesnik odgovori:

Amen.

I pričesti se.

Dok se dijeli pričest, može se, ako je zgodno, izvoditi prikladna pjesma.
Kad se završi dijeljenje pričesti, može se, ako je zgodno, neko vrijeme zadržati sveta šutnja ili izvesti koji psalam ili hvalospjev.
Zatim svećenik (ili đakon) govori ovu molitvu:

Pomolimo se.
Gospodine, pošto si nas učinio dionicima svoga stola,
molimo te da ovi koje si združio sakramentom
uvijek pristaju uza te i ljudima navješćuju tvoje ime.
Po Kristu Gospodinu našemu.
A~. Amen.

Svršetak slavlja

Obred se zaključuje blagoslovom mladenaca i naroda, bilo jednostavnim oblikom Blagoslovio vas bilo jednim od obrazaca (npr. kako slijedi).

Bog, Otac vječni,
sačuvao vas složne u uzajamnoj ljubavi,
da Kristov mir prebiva u vama
i trajno ostane u vašem domu.
A~. Amen.

Djeca vam bila blagoslov,
prijatelji utjeha,
sa svima živjeli u pravome miru.
A~. Amen.

Svjedoci bili Božje ljubavi u svijetu:
da ojađeni i ubogi osjete vašu dobrotu
te vas jednom zahvalno prime
u vječna Božja prebivališta.
A~. Amen.

I sve vas ovdje okupljene
blagoslovio svemogući Bog,
Otac i Sin + i Duh Sveti.
A~. Amen.

Nakon svršetka mise svjedoci i svećenik potpisuju čin sklapanja ženidbe. Potpis može biti ili u sakristiji ili pred narodom; neka ipak ne bude na oltaru.