Obiteljski centar Varaždinske biskupije

Trg bana Jelačića 8
42000 Varaždin
Tel: 042/201 116
Fax: 042/201 117
E-mail: obitelj@biskupija-varazdinska.hr
E-mail: obiteljski.centar@vz.t-com.hr
Bračno savjetovalište Varaždinske biskupije

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 165
E-mail: bracno-savjetovaliste@biskupija-varazdinska.hr

Geslo ili misao vodilja vjenčanja i braka

Preporučamo slijedeće izreke i citate iz Biblije koje su prikladne za geslo vjenčanja i braka:


I reče Gospodin, Bog: "Nije dobro da čovjek bude sam: načinit ću mu pomoć kao što je on. (Post 2,18)

Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo. (Post 2,24)

Do starosti vaše ja ću ostat' isti, do vaših sjedina podupirat ću vas. To sam činio; nosit ću vas i dalje, pomagati vas, izbavljati. (Iz 46,4)

Uzdajte se u Gospodina dovijeka, jer Gospodin je Stijena vječna. (Iz 26,4)

Al' onima što se u Gospodina uzdaju snaga se obnavlja. (Iz 40,31)

Tâ ti si među nama, o Gospodine, mi se tvojim zovemo imenom - nemoj nas ostaviti! (Jer 14,9)

Jer kamo ti ideš, idem i ja i gdje se ti nastaniš, nastanit ću se i ja; tvoj narod moj je narod i tvoj Bog moj je Bog. (Rut 1,16)

Gdje ti umreš, umrijet ću i ja, gdje tebe pokopaju, pokopat će i mene. Neka mi Gospodin uzvrati svakim zlom i nevoljom ako me što drugo, osim smrti, rastavi od tebe. (Rut 1,17)

Stavi me kao znak na srce, kao pečat na ruku svoju, jer ljubav je jaka kao smrt, a ljubomora tvrda kao grob. (Pj 8,6-7)

Nek' se raduju svi što se utječu tebi, neka kliču sve dovijeka! Štiti ih i nek se vesele u tebi koji ljube ime tvoje. (Ps 5,12)

Kako li je dragocjena, Bože, dobrota tvoja, pod sjenu krila tvojih ljudi se sklanjaju (Ps 36,8)

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, obasjao nas licem svojim. (Ps 67,2)

Pomoć je naša u imenu Gospodina koji stvori nebo i zemlju. (Ps 124,8)

Uči me, Gospodine, svojemu putu da hodim vjeran tebi! (Ps 86,11)

Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima. (Mt 18,20)

Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja. (Mt 19,6)

Kao što je Otac ljubio mene tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. (Iv 15,9)

Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! (Iv 15,12)

Bez mene ne možete učiniti ništa. (Iv 15,5)

Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube. (Rim 8,28)

Srdačno se ljubite pravim bratoljubljem! Pretječite jedni druge poštovanjem! (Rim 12,10)

Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite. (Rim 13,8)

Ljubav sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. Ljubav nikad ne prestaje. (1Kor 13,7)

A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav - to troje - ali najveća je među njima ljubav. (1 Kor 13,13)

Sve vaše neka bude u ljubavi! (1 Kor 16,14)

Nosite jedni bremena drugih i tako ćete ispuniti zakon Kristov! (Gal 6,2)

U poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe. (Fil 2,3)

Sve mogu u Onome koji me jača! (Fil 4,13)

Podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu! Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi! (Kol 3,13)

Prije svega imajte žarku ljubav jedni prema drugima! (1 Pt 4,8)

I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu. (1 Iv 4,16)

Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu. (1 Sol 5,16-18)

Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? (Rim 8,31)

Vjeran je Gospodin koji će nas učvrstiti i sačuvati od Zloga (2 Sol 3,3)

Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas. (1Pt 5,7)

Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena. (1 Iv 4,12)

Ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom. (1 Iv 3,18)